Sunday, November 19, 2023

Empire FC White vs IM Sports Academy

Sunday, November 19, 2023

Empire FC Blue vs Empire FC Black

Sunday, November 19, 2023

Empire FC Black vs Dubai Irish

Sunday, November 19, 2023

Dubai Irish Rovers vs Champions Soccer Academy